Kênh

Vui & Hay

loading player ...

THVL | Hội thảo khoa học về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ

THVL Tổng Hợp 1,122 views

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và cung cấp thông tin cho chuyên đề nghiên cứu việc thực hiện các mục tiêu phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 5 năm 2021-2025, sáng nay, Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn http://www.thvl.vn
YouTube: http://bit.ly/THVLTongHop
Facebook: http://www.facebook.com/VinhLongTV

Nhận xét
THVL | H
Loading...