Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Chó Hài Hước & Mèo Dễ Thương #24: Quàng thượng giá lâm!!!

Yêu Chó Mèo 3,044 views

Edit video by: Bin Trần
http://www.facebook.com/yeuchochomeo
-----------------------------------------------------------------------
Nguồn video:
http://www.facebook.com/groups/yeuhu...
http://www.facebook.com/groups/Dao.cho/
http://www.facebook.com/groups/20300...
http://www.facebook.com/groups/14998...
http://www.facebook.com/groups/hoiye...
http://www.facebook.com/groups/27852...
.........................................................................
Và nhiều trang và group khác trên facebook.
----------------------------------------------------------------------
Bản quyền edit video thuộc về Yêu Chó Mèo.
----------------------------------------------------------------------
Do not reup video.

Nhận xét
Chó Hài
Loading...