Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Diễn tập chiến thuật Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày 10/10/2019

Đây là buổi diễn tập chiến thuật cho sinh viên hệ tín chỉ được học tập và rèn luyện trong 5 tuần tại Trung tâm quân sự. Với mục đích nâng cao ý trí, bổ sung kiến thức, các miếng đánh, chiến thuật và cách xử lí các tình huống trên chiến trường.

Nhận xét
Diễn t
Loading...