Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Cắm Hoa Tết - Bình Hoa Lay ơn + Lan Trắng

sun flower 784,978 views

Bình hoa ở trên bao gồm:
-16 cành hoa lay ơn
- 9 nhánh hoa lan
- 7 lá dừa
- 9 lá phát tài
- 1 bó lá đuôi chồn(gồm 10 lá)


Các bạn đăng ký (Subscribe) để xem những Video mới nhất.
Link Đăng Ký : http://www.yeuhai.com/kenh/UCJu5...
Xem Thêm.

Các Video Cắm Hoa Nghệ Thuật : http://www.yeuhai.com/playlist?list...

Các Video Hướng Dẫn Làm Nút Tàu : http://www.yeuhai.com/playlist?list...

- Các Video Cách sắp xếp trái đơn giản : http://www.yeuhai.com/playlist?list...

*****************

Link Facebook :http://www.facebook.com/profile.php?...

Link Youtube :http://www.yeuhai.com/kenh/UCJu5...

Link Google+ :http://plus.google.com/u/0/118146469...

Nhận xét
Cắm Hoa
Loading...