Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Một Hành Động Có Tính Giáo Dục của một vị lãnh đạo

Thanh Huỳnh 1 view

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm đổ cà phê ở sảnh tòa nhà Quốc Hội, và sau đó ông đã làm một việc khiến mọi người bất ngờ và thích thú.

"Cho nên người lãnh đạo có đức hạnh trước hết nhất định là bản thân có hành thiện, sau đó mới dẫn dắt người khác hành thiện; trước hết nhất định yêu cầu mình không có hành vi ác, sau đó mới cấm được người khác tạo ác." (Quần Thư Trị Yếu 360 / Quyển 7, Lễ Ký)

Credit video: BBC News

Nhận xét
Một Hàn
Loading...