Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Đĩa 1000 chữ Long - Gốm Chu Đậu xác lập kỷ lục guinness

Ngày 9-9-2019, Công ty CP Gốm Chu Đậu vinh dự nhận bằng xác lập kỷ lục thế giới cho chiếc đĩa gốm 1000 chữ Long theo những thể thức khác nhau từ Tổ chức kỷ lục thế giới trao tặng.

Nhận xét
Đĩa 1000
Loading...