Kênh

Vui & Hay

loading player ...

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BẮC KINH

AJT EDUCATION 19 views

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BẮC KINH
Giới thiệu về Đại học Công nghệ Bắc Kinh Trường đại học Đại học Công nghệ Bắc Kinh (BJUT) được thành lập năm 1960.
Đây là một trường đại học trọng điểm thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh, đã thành lập một cấu trúc học thuật đa ngành, cung cấp các chương trình khác nhau và tham gia vào nghiên cứu học thuật đa dạng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, văn học, luật, triết học, giáo dục và nghệ thuật.
Năm 1981, đây là một trong những trường đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục ủy quyền cấp bằng thạc sĩ, và năm 1985, trường được chính thức trao bằng tiến sĩ.
Vào tháng 12 năm 1996, nó đã được phê duyệt trong đánh giá dự án quốc gia 211 211 và trở thành một trong 100 trường đại học trọng điểm quốc gia trong thế kỷ 21.
Các chuyên ngành đào tạo:
1. Hệ đại học
• Hóa học và kỹ thuật môi trường: kỹ thuật môi trường, kỹ thuật sinh học, công nghệ thực phẩm, hóa học ứng dụng.
• Kỹ thuật cơ khí: máy móc và tự động hóa
• Máy tính và công nghệ thông tin: tự động hóa, kỹ thuật điện, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, quản trị thông tin và hệ thống thông tin, thương mại điện tử
• Ngoại ngữ: tiếng anh
2. Hệ sau đại học
• Kinh tế: kinh tế học chính trị, kinh tế học phương Tây, kinh tế học quốc dân, kinh tế học khu vực, tài chính công, tài chính, kinh tế công nghiệp, mậu dịch quốc tế, thống kê, …
• Máy tính và công nghệ thông tin:
• Kinh doanh: kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch.

Nhận xét
ĐẠI H
Loading...