Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Bưởi và những sáng tạo đêm trung thu Grapefruit and mid autumn night creations

PVH VLOGS 12 views

Bưởi và những sáng tạo đêm trung thu
Grapefruit and mid autumn night creations
Kênh sáng tạo chuyên con vật giải trí -khoa học -công nghệ.
giúp các bạn am hiểu về sửa chữa và sáng tạo cho cuộc sống tốt hơn giá trị hơn.
Mọi đóng góp của các bạn sẽ giúp kênh hoàn thiện hơn.
Helping you understand about repair and creativity for a better life more valuable.
All of your contributions will help improve the channel

Nhận xét
Bưởi v
Loading...