Kênh

Vui & Hay

loading player ...

hai tài xế xe khách đánh nhau - những tai nạn khi lái xe công ten nơ

Hanh cd 535 views

Những tai nạn mà trên đường trường thường xảy ra bất cứ lúc nào vào những lúc không ngờ tới , vậy nên khi đi ra đường mọi người hãy chú ý và nhường nhau đi đúng tốc độ đúng luật thì sẽ bớt những tai nạn đáng buồn xảy ra !

Nhận xét
hai tài x
Loading...