Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Khoa học công nghệ Công nghệ tương lai Thuyết minh

MegaGhappy 6,963 views

Khoa học công nghệ - Công nghệ tương lai Những phát minh quan trọng ngành hàng không Les Grandes Inventions, Les Avions Du Futur.

Khoa học công nghệ Tương lai của truyền thông.

Khoa học vũ trụ và khám phá - Công nghệ tương lai của nghành khoa học vũ trụ (thuyết minh) Space science and discovery - Technology's future space science .

(Khoa Học Công Nghệ) Xe Điện Xe Hơi Trong Tương Lai.

Nhận xét
Khoa học
Loading...