Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Robot đang đến gần hơn với cuộc sống

2 views

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta đã có thể bắt gặp những robot hỗ trợ chăm sóc người già, robot phục vụ trong nhà hàng, khách sạn, robot giáo viên hay các robot cảnh sát, robot cung cấp thông tin trên đường phố.
Thông tin chi tiết http://vnews.gov.vn/robot-dang-den-ga...

Nhận xét
Robot đan
Loading...