Kênh

Vui & Hay

loading player ...

(Eng+Vietsub) Britain's Got Talent 2017 Cậu bé ngang nhiên 'làm nhục' ban giám khảo

NZfarmer 282,914 views

(Eng+Vietsub) BGT 2017 Cậu bé ngang nhiên 'làm nhục có đầu tư' ban giám khảo.
Ở phần sub tiếng Anh, có một câu về Ant và Dec thiếu chữ TO BE. Câu đó phải là: ...which one's is supposed TO BE the funny one.

Nhận xét
(Eng+Viets
Loading...