Kênh

Vui & Hay

loading player ...

#HappyBirthdayJiminie [Film BTS][Hài bựa] Lớp Học Thiếu Muối

Con Sâu Lông 34,720 views

Lần đầu tiên làm film, chắc chắn tui sẽ có sai sót, nên mong mn thông cảm cho ạ!!!
Chúc mừng sinh thần bias của tui: Park Jimin ❤❤❤

Nhận xét
#HappyBirt
Loading...