Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Khoa học khám phá: Những cổ máy khổng lồ (phần 2)

Nguyen Phuong 63,700 views

Youtube Channel Nguyen Phuong: kênh video chia sẽ phim tài liệu, là nơi dành cho những bạn yêu khoa học | công nghệ | thiên văn | thiết bị quân sự....v.v...cũng như những bạn yêu thiên nhiên | động và thực vật hoang dã.

Danh sách phát ⏬⏬⏬

➡️ Thiên Nhiên Hoang Dã: http://goo.gl/mxGfd4
➡️ Động Vật Hoang Dã: http://goo.gl/j2z6bf
➡️ Khoa Học Vũ Trụ: http://goo.gl/LqpRLu
➡️ Khoa Học & Khám Phá: http://goo.gl/5QpHWq
➡️ Những Vùng Đất Kỳ Thú: http://goo.gl/3VysCB
➡️ Những Công Trình Nỗi Tiếng: http://goo.gl/pYmgXe
➡️ Những Con Người Nổi Tiếng: http://goo.gl/ZjC1EG

Kết nối 📶📶📶

➡️ Đăng ký kênh: http://goo.gl/B1ayQy
➡️ Facebook: http://goo.gl/ZNYZU6
➡️ Google+: http://goo.gl/KboNca
➡️ Twitter: http://goo.gl/88jNDo
➡️ Linkedin: http://goo.gl/Yyxzv6
➡️ Instagram: http://goo.gl/e6n2wJ
➡️ Flickr: http://goo.gl/n999d3
➡️ Website: http://goo.gl/T4JzYS

Nhận xét
Khoa học
Loading...