Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Ma đươc camera quay lai

Mập ú Vlog 6 views

Điều gì xảy ra nếu ma quỷ có thật?

Sự tồn tại của quỷ dữ sẽ gây ra ảnh hưởng nặng nề nhất cho pháp luật. Nhiều tội phạm sẽ đổ lỗi cho việc bị ma quỷ sai khiến để dẫn tới các hành vi độc ác.
Vậy mà tại sao, ngài A nan lại bị đoán là rơi vào cõi ngạ quỷ? ... thư còn tồn tại ở Nhật Bản được đóng vai trò là bằng chứng cho sự ảnh hưởng ... Loại hủ tục cúng cô hồn này xuất phát từ bên Tàu, kẻ chủ mưu bày ra với nhiều “mũi .... giáo điều hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá.

Nhận xét
Ma đươc
Loading...