Kênh

Vui & Hay

loading player ...

GAME SHOW - NICKHUN 2PM - Say rượu | Hài Kpop 190126 [ SAY TRUTH 2019 ]

948 views

2PM - GOLDEN ERA (Thời HOÀNG KIM).
i deleted unnecessary parts.
-------------------------------------------------------
Vid này mình đã lược bớt những phần ko cần thiết
Có sự tham gia nhóm nhạc nữ SNSD lúc họ còn trẻ. Thời hoàng kim của 2PM và SNSD
------------------------------------------------------
Kênh Showbiz - Địa chỉ ăn chơi SAY TRUTH 2019 / SLYCOLT
IG: http://www.instagram.com/batluudanh....

#NICKHUN #NickhunSayRuouHaiKpop #2PM #HaiKPOP #GameshowKpop #GameSHowHanQuoc
#SAYTRUTH2019 #SlyColt #NguaconBatLuuDanh

Cr190126L1preme

Nhận xét
GAME SHOW
Loading...