Kênh

Vui & Hay

loading player ...

Tổ chức Sự kiện-Du lịch sự kiện-Du lịch truyền thống

Công ty TNHH Truyền thông và du lịch Hà Nội, Chuyên tổ chức Hội Nghị - Hội Thảo, Tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp, Tổ chức các chương trình Teambuilding & Gala dinner, Tổ chức các chương trình du lịch chất lượng nhất cả trong nước và quốc tế, Cho thuê xe du lịch và các thiết bị sự kiện.

Nhận xét
Tổ chứ
Loading...