Kênh

Vui & Hay

loading player ...

15 Loài Chó Thông Minh Đắt Nhất Thế Giới | Thú Cưng Và Động Vật | Trung Luong Bá

L BT 378 views

15 Loài Chó Thông Minh Đắt Nhất Thế Giới | Thú Cưng Và Động Vật | Trung Luong Bá- ♥ The 10 Most Expensive Dogs in the World .
1 AKITA DOG
2 Azawakh dog
3 Béc giê Đức dog
4 Bulldgo dog
5 Canada Eskimo dog
6 Cavalier King Charles Spaniel dog
7 Chó săn Pharaoh dog
8 Chow Chow dog
9 Lowchen dog
10 ngao tay tang dog
11 Pembroke Welsh Corgi dog
12 Peru Inca Orchid dog
13 Rottweiler dog
14 SALUKY dog
15 Samoyed dog
✅ NHÀ NÔNG LÀM GIÀU-Chè khổng lồ bí quyết của bà con chăn nuôi ://youtu.be/0J-x_uU08BA

Lon rung Tay Nguyen (heo rung Tay Nguyen) http://www.yeuhai.com/51pYcXPBYvc

link kenh: http://www.yeuhai.com/kenh/UCnXn...
| Thú Cưng Và Động Vật | Trung Luong Bá

Nhận xét
15 Loài C
Loading...